Richtlijnen

  • Maak één afspraak per persoon. Maak voor een tweede persoon een tweede afspraak.
  • Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, laat het ons dan tijdig weten (12 uur vooraf). De vrijgekomen tijd kunnen we immers gebruiken om andere patiënten verder te helpen.
  • Probeer de dag van uw afspraak tijdig in het ziekenhuis/de praktijk aanwezig te zijn voor uw inschrijving. Hou ook rekening met mogelijk druk verkeer of eventuele verminderde bereikbaarheid (bv. wegens wegwerkzaamheden of wegomleiding).
  • In het ziekenhuis dient u zich eerst in te schrijven aan de kiosk bij de inkom (Oude Leielaan  6, Menen) en u daarna toch nog te begeven naar de verantwoordelijke aan de balie met het kleefvignet dat u aan de kiosk verkreeg.
  • Gelieve de Kids-ID,  evenals het gezondheidsboekje van uw kind mee te brengen. Als uw kind dit nog niet bezit, dan graag een vignet mutualiteit of een isi+kaart
  • Een afspraak annuleren, kan alleen telefonisch op het nummer 056 530 533
  • Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend voor de patiënt en voor de arts. Gelieve te bellen tijdens het beluur. Dit uur kan dagelijks nagevraagd worden aan het secretariaat.
  • Voor uitgebreid advies en het invullen van medische attesten is een raadpleging nodig.
  • Gelieve naam en dosis van medicatie die uw kind inneemt op het ogenblik van de consultatie te noteren of mee te brengen.
  • Afspraken voor controle na de geboorte,  graag altijd na telefonisch contact om overdracht van infecties te vermijden  

Gemeenschappelijk dossier

U kan boeken bij de kinderarts van uw keuze. Door ons gemeenschappelijk dossier blijven wij altijd op de hoogte van de problematiek van uw kind. Voor dringende zaken of tijdens vakantieperiodes kunt u ook steeds een afspraak boeken met een collega.

Afspraak annuleren

Een afspraak annuleren in  het weekend kan alleen gebeuren na telefonisch contact met de pediater van wacht op het nummer 056 522 490.

Betaling

Gebruik van Bancontact of contante betaling bij elke raadpleging.
Graag vooraf signaleren als er betalingsproblemen zijn.

Dokter Ann Demeester

Dokter Ann Demeester

Kinderarts - Pediater

Afspraken mogelijk in het ziekenhuis of op de privépraktijk (Ieperstraat 54 Menen)

Dokter Jijo John

Dokter Jijo John

Kinderarts - Pediater

Afspraken mogelijk in het ziekenhuis

Dokter Shadi Al Hanini

Dokter Shadi Al Hanini

Kinderarts - Pediater

Afspraken mogelijk in het ziekenhuis

Dokter Neringa Umbrasiene

Dokter Neringa Umbrasiene

Kinderarts - Pediater

Afspraken mogelijk in het ziekenhuis